Wednesday, December 15, 2004

Sick Boy sick på riktigt

Jesus Fuck! Jag är sjuk, sjuk som en politruk. Blogging will alltså be light från min sida ett tag, men Sammy håller ställningarna - annars är han en dummy som Rummy.

Sjuk!
Sjuk!
Sjuk!

1 comment:

Anonymous said...

Haha, Gud straffar de som inte beaktar hans påbud.