Wednesday, December 22, 2004

Kievs Julbock


Det verkar inte bättre än att byborna i Kiev tar till sig mer västerländska dekadenta traditioner. Denna självklart hämtad från presumtiva vänorten Gävle. Mer att läsa om detta spektakel här!
Denna nyhet var snodd av Drudge som ju själv verkar sno sina grejor. My God!!! Finns det ingen orginalitet kvar i denna värld??

No comments: